70/1996 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 70/1996 Sb.
Částka 22
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 3. 1996
Rozeslán dne 29. 3. 1996
Platnost od 29. 3. 1996
Účinnost od 1. 4. 1996
Platnost do 29. 12. 2003
Novelizuje předpis 251/1992 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.