69/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/94 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 69/2002 Sb.
Částka 31
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 11. 2. 2002
Rozeslán dne 19. 2. 2002
Platnost od 19. 2. 2002
Účinnost od 1. 3. 2002
Platnost do 29. 12. 2003
Novelizuje předpis 79/1994 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.