353/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 353/1997 Sb.
Částka 115
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Platnost do 29. 12. 2003
Novelizuje předpis 253/1992 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.