428/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
ikona P
Číslo předpisu 428/2001 Sb.
Částka 161
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 11. 2001
Rozeslán dne 11. 12. 2001
Platnost od 11. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.
Ruší předpis 144/1978 Sb., 185/1988 Sb.
Provádí předpis 274/2001 Sb.
Novelizován předpisem 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb., 448/2017 Sb., 244/2021 Sb.