ikona Pikona R
76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Sestaveno k datu 26. 5. 2024
1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
ikona P
Číslo předpisu 76/2002 Sb.
Částka 34
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 2. 2002
Rozeslán dne 1. 3. 2002
Platnost od 1. 3. 2002
Účinnost od 1. 3. 2002
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2003, s výjimkou ustanovení §5 a 6, která nabývají účinnosti 1.3.2002.
Pr. př. je v úplném znění 435/2006 Sb.
Novelizuje předpis 309/1991 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 368/1992 Sb., 289/1995 Sb., 166/1999 Sb., 258/2000 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb.
Novelizován předpisem 521/2002 Sb., 437/2004 Sb., 695/2004 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 25/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb., 69/2013 Sb., 64/2014 Sb., 39/2015 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 541/2020 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 152/2023 Sb.
Prováděn předpisem 554/2002 Sb., 63/2003 Sb., 368/2003 Sb., 572/2004 Sb., 288/2013 Sb.