435/2006 Sb. - O integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) - úplné znění zákona č. 76/2002 Sb.
Číslo předpisu 435/2006 Sb.
Částka 140
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 2. 2002
Rozeslán dne 26. 5. 2006
Platnost od 26. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Úplné znění pr. př. 76/2002 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 222/2006 Sb.