267/2002 Sb. - Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje
ikona P
Číslo předpisu 267/2002 Sb.
Částka 98
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 5. 2002
Rozeslán dne 28. 6. 2002
Platnost od 28. 6. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Platnost do 31. 12. 2009
Provádí předpis 130/2002 Sb.
Zrušen předpisem 397/2009 Sb.