461/2002 Sb. - Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji
ikona P
Číslo předpisu 461/2002 Sb.
Částka 160
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 9. 2002
Rozeslán dne 8. 11. 2002
Platnost od 8. 11. 2002
Účinnost od 8. 11. 2002
Platnost do 29. 6. 2009
Ruší předpis 88/2001 Sb., 374/2001 Sb.
Provádí předpis 130/2002 Sb.
Novelizován předpisem 83/2008 Sb.
Zrušen předpisem 110/2009 Sb.