367/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 367/2017 Sb.
Částka 128
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 10. 2017
Rozeslán dne 7. 11. 2017
Platnost od 7. 11. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 388/1991 Sb., 218/2000 Sb., 248/2000 Sb., 130/2002 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v §18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §4 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.