434/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
ikona P
Číslo předpisu 434/2020 Sb.
Částka 177
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 26. 10. 2020
Rozeslán dne 30. 10. 2020
Platnost od 30. 10. 2020
Účinnost od 30. 10. 2020
Provádí předpis 341/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Předmět úpravy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.