386/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
ikona P
Číslo předpisu 386/2016 Sb.
Částka 155
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 16. 11. 2016
Rozeslán dne 30. 11. 2016
Platnost od 30. 11. 2016
Účinnost od 15. 12. 2016
Provádí předpis 341/2005 Sb.
Anotace

Vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle §30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí a doba platnosti tohoto schválení.