230/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
ikona P
Číslo předpisu 230/2017 Sb.
Částka 84
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 20. 7. 2017
Rozeslán dne 31. 7. 2017
Platnost od 31. 7. 2017
Účinnost od 15. 8. 2017
Provádí předpis 341/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.