ikona Pikona R
300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ikona P
Číslo předpisu 300/2008 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 19. 8. 2008
Platnost od 19. 8. 2008
Účinnost od 1. 7. 2009
Novelizován předpisem 190/2009 Sb., 219/2009 Sb., 227/2009 Sb., 263/2011 Sb., 167/2012 Sb., 503/2012 Sb., 192/2016 Sb., 298/2016 Sb., 299/2016 Sb., 183/2017 Sb., 255/2019 Sb., 279/2019 Sb., 12/2020 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 457/2022 Sb., 471/2022 Sb., 152/2023 Sb., 327/2023 Sb.
Prováděn předpisem 193/2009 Sb., 194/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Předmět úpravy

  1. Tento zákon upravuje
    1. elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, Pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek,
    2. informační systém datových schránek,
    3. autorizovanou konverzi dokumentů.
  2. Tento zákon se nevztahuje na dokumenty, které obsahují utajované informace.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v §31 zákona.

Účinnost 1.7.2009.