219/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 219/2009 Sb.
Částka 66
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 20. 7. 2009
Platnost od 20. 7. 2009
Účinnost od 1. 9. 2009
Novelizuje předpis 85/1996 Sb., 300/2008 Sb.
Novelizován předpisem 340/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Změny:

 • Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a,
  • §5 (rozsáhlé změny),
  • §5a až §5c (změny),
  • §5d - nové znění,
  • §5e, §6, §7b, §8, §8b, §9, §9a, §11 (změny),
  • §12 - nové znění,
  • §14, §15, §15a (změny),
  • §15c - nové znění,
  • vkládají se nové §15d až §15f včetně nadpisu nad §15e "Trvalá spolupráce mezi advokáty",
  • vkládá se nový §17a,
  • §20 - nové znění,
  • §21, §23a, §24 (změny),
  • §24a včetně poznámek pod čarou č. 10c a 10d - nové znění,
  • vkládají se nové §24b a §24c včetně poznámek pod čarou č. 10e až 10g,
  • §25a (změny),
  • vkládá se nový §25c včetně poznámky pod čarou č. 11a,
  • §27, §31, §35, §35h, §35i, §35m, §35n, §35na, §35p (změny),
  • vkládá se nová část čtvrtá "ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOST" (§35s až §35u) včetně nadpisu; dosavadní části čtvrtá až sedmá se označují jako části pátá až osmá,
  • §37, §38, §39, §41, §43, §44, §46, §47 (změny),
  • vkládá se nový §47a "Odvolací kárná komise" včetně nadpisu,
  • §52b (změny),
  • vkládá se nový §52c,
  • §53, §54, §55, §55b, §55d (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 4. novely.
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá ze zákonů a nálezu Ústavního soudu jej měnících.

 • Změna v §23 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Účinnost změn 1.9.2009.