194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
ikona P
Číslo předpisu 194/2009 Sb.
Částka 57
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 6. 2009
Rozeslán dne 26. 6. 2009
Platnost od 26. 6. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Provádí předpis 300/2008 Sb.
Novelizován předpisem 422/2010 Sb., 322/2015 Sb., 435/2016 Sb., 216/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví podrobnosti užívání a provozování informačního systému datových schránek.

Účinnost 1.7.2009.