103/2011 Sb. - Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot
ikona P
Číslo předpisu 103/2011 Sb.
Částka 39
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 4. 2011
Rozeslán dne 19. 4. 2011
Platnost od 19. 4. 2011
Účinnost od 21. 4. 2011
Platnost do 30. 9. 2013
Provádí předpis 311/2006 Sb.
Zrušen předpisem 234/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva financí upravuje vzor oznámení o zahájení činnosti distributora pohonných hmot a vzor potvrzení o registraci distributora pohonných hmot.
  2. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Účinnost 21.4.2011.