382/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 382/2021 Sb.
Částka 168
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 9. 2021
Rozeslán dne 18. 10. 2021
Platnost od 18. 10. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 133, bodu 134, pokud jde o §47c, a ustanovení části čtvrté čl. VI bodů 18, 19, 20, 24 a 35, které nabývají účinnosti 1.1.2023.
Novelizuje předpis 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 311/2006 Sb., 165/2012 Sb., 201/2012 Sb., 310/2013 Sb.
Novelizován předpisem 143/2022 Sb., 176/2022 Sb.
Prováděn předpisem 189/2022 Sb., 212/2022 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

účinnost od 1.1.2023

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna čl. II zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Změna §13 a §13b zákona č. 406/2000 Sb.,o hospodaření energií.

Čl. V - Přechodná ustanovení.

Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

účinnost od 1.1.2023

Čl. VII - Přechodná ustanovení.

Změna zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Čl. IX - Přechodné ustanovení.

Změna zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.