516/2020 Sb. - Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
ikona P
Číslo předpisu 516/2020 Sb.
Částka 212
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 12. 2020
Rozeslán dne 11. 12. 2020
Platnost od 11. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení §3 odst. 1 písm. n), které nabývá účinnosti 12.11.2021. Ustanovení §3 odst. 1 písm. o) pozbývá platnosti 12.11.2021.
Ruší předpis 133/2010 Sb., 278/2011 Sb., 153/2017 Sb.
Provádí předpis 311/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

a) požadavky na složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot,

b) stanovení údajů obsažených v souhrnné zprávě o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice,

c) stanovení aditivačních přísad a jejich dávkování,

d) způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích,

e) stanovení obsahu zpráv a souhrnných zpráv o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot.

§11 - Technický předpis

§12 - Zrušovací ustanovení