48/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 48/2020 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 1. 2020
Rozeslán dne 26. 2. 2020
Platnost od 26. 2. 2020
Účinnost od 1. 4. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.4.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 44, pokud jde o §6q odst. 8, bodu 52, bodu 55, pokud jde o §9a odst. 2 písm. d), a bodu 58, která nabývají účinnosti 1.1.2021.
Novelizuje předpis 311/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).

Změny v ustanoveních:

 • §1, §2, §5, §5a, §6, §6e, §6ka, §6q, §7, §11 (změny),
 • §8, §9, §10 - nové znění,
 • vkládá se nový §9a,
 • body 44, 52, 55, 58 - účinnost od 1.1.2021
  • v §6q se doplňuje odstavec 8,
  • v §7 se doplňuje odstavec 6,
  • v §9a se doplňuje do odstavce 2 písm. d),
  • v §11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2.

Čl. II - Přechodná ustanovení