250/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
ikona P
Číslo předpisu 250/2008 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 6. 2008
Rozeslán dne 4. 7. 2008
Platnost od 4. 7. 2008
Účinnost od 4. 7. 2008
Novelizuje předpis 231/1991 Sb., 111/1994 Sb., 153/1994 Sb., 15/1998 Sb., 148/1998 Sb., 112/2005 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů souvisejících s oblastí evidence obyvatel.
Změny:

  • Změna v zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §15a včetně poznámek pod čarou č. 15a až 15c.
  • Změna v §18a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §11a zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
  • Změna v §13a odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů.
  • Změna v zákoně č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se §8 včetně poznámek pod čarou č. 6a až 6d zrušuje.
  • Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §138a včetně poznámek pod čarou č. 43a až 43f.

Účinnost změn 4.7.2008.