290/2005 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství
ikona P
Číslo předpisu 290/2005 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 6. 2005
Rozeslán dne 18. 7. 2005
Platnost od 18. 7. 2005
Účinnost od 1. 8. 2005
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 153/1994 Sb., 154/1994 Sb., 148/1998 Sb., 127/2005 Sb.
Novelizován předpisem 127/2005 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
Změny:

 • Změna zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3 až §5 (změny),
  • §17 "Zvláštní ustanovení o Úřadu pro zahraniční styky a informace" včetně nadpisu a §18 - nové znění,
  • §19 - nové znění,
  • §21 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a,
  • Poznámka pod čarou č. 3 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §10, §19 (změny).
 • Změna v §97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 • Změna v zákoně č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se v části třetí hlava první (§82) zrušuje.
 • Změna v §16 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.8.2005.