60/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 60/2001 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 1. 2001
Rozeslán dne 19. 2. 2001
Platnost od 19. 2. 2001
Účinnost od 19. 2. 2001
Novelizuje předpis 283/1991 Sb., 148/1998 Sb., 361/2000 Sb.
Novelizován předpisem 413/2005 Sb., 274/2008 Sb.