266/2006 Sb. - Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
ikona P
Číslo předpisu 266/2006 Sb.
Částka 85
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 7. 6. 2006
Platnost od 7. 6. 2006
Účinnost od 7. 6. 2006
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2017, s výjimkou §38 a 43 nabývají účinnosti 1.1.2011 a ustanovení §92 a 93 nabývají účinnosti 7.6.2006.
Platnost do 30. 9. 2015
Novelizován předpisem 218/2007 Sb., 306/2008 Sb., 41/2009 Sb., 158/2009 Sb., 282/2009 Sb., 303/2009 Sb., 73/2011 Sb., 375/2011 Sb., 458/2011 Sb., 167/2012 Sb., 401/2012 Sb., 463/2012 Sb., 182/2014 Sb., 267/2014 Sb.
Zrušen předpisem 205/2015 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců.
Předmět úpravy

  1. Tento zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
  2. Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti úrazového pojištění.

Účinnost dnem 1.1.2008, s výjimkou §38 a §43, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2011, a s výjimkou §92 a §93, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona (7.6.2006).

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2008):

  1. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
  2. Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
  3. Zákon č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995.
  4. Vyhláška č. 43/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
  5. Vyhláška č. 98/1996 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.
  6. Vyhláška č. 74/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Vyhláška č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.