ikona Pikona R
82/1998 Sb. - Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
82/1998 Sb. - Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
ikona P
Číslo předpisu 82/1998 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 3. 1998
Rozeslán dne 15. 4. 1998
Platnost od 15. 4. 1998
Účinnost od 15. 5. 1998
Novelizuje předpis 358/1992 Sb.
Ruší předpis 58/1969 Sb.
Novelizován předpisem 120/2001 Sb., 234/2002 Sb., 540/2004 Sb., 160/2006 Sb., 84/2007 Sb., 41/2009 Sb., 253/2010 Sb., 41/2011 Sb., 314/2011 Sb., 396/2012 Sb., 105/2013 Sb., 303/2013 Sb., 178/2018 Sb., 118/2020 Sb.
Prováděn předpisem 116/1998 Sb.