84/2007 Sb. - Nález ÚS ze dne 6.2.2007 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §31 odst. 4 věty třetí zákona č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
ikona P
Číslo předpisu 84/2007 Sb.
Částka 35
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 6. 2. 2007
Rozeslán dne 20. 4. 2007
Platnost od 20. 4. 2007
Účinnost od 5. 5. 2007
Novelizuje předpis 82/1998 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu ČR.
Ústavní soud rozhodl dne 6. února 2007 ve znění opravného usnesení ze dne 3. dubna 2007 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu Okresního soudu v Ostravě na zrušení ustanovení §31 odst. 4 věty třetí zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění nálezu Ústavního soudu č. 234/2002 Sb.,

takto:

Návrh se zamítá.

Účinnost změn 5.5.2007.