116/1998 Sb. - Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
ikona P
Číslo předpisu 116/1998 Sb.
Částka 40
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 6. 5. 1998
Rozeslán dne 21. 5. 1998
Platnost od 21. 5. 1998
Účinnost od 21. 5. 1998
Provádí předpis 82/1998 Sb.