314/2011 Sb. - Nález ÚS ze dne 6.9.2011 sp. zn. Pl. ÚS 11/10 ve věci návrhu na zrušení §12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
ikona P
Číslo předpisu 314/2011 Sb.
Částka 109
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 6. 9. 2011
Rozeslán dne 21. 10. 2011
Platnost od 21. 10. 2011
Účinnost od 5. 11. 2011
Novelizuje předpis 82/1998 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl ÚS 11/10 dne 6. září 2011 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 2 na zrušení ustanovení §12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), za účasti Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky,

takto:

  1. Návrh na zrušení ustanovení §12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve slovech "Právo na náhradu škody nemá ten, a) kdo si vazbu (....) zavinil sám, (.....)", se zamítá.
  2. Návrh na zrušení ustanovení §12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve slovech "Právo na náhradu škody nemá ten, a) kdo si (....) odsouzení nebo uložení ochranného opatření zavinil sám, (.....)", se odmítá.

Účinnost 5.11.2011.