178/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 178/2018 Sb.
Částka 88
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 7. 2018
Rozeslán dne 16. 8. 2018
Platnost od 16. 8. 2018
Účinnost od 16. 8. 2018
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 16.8.2018, s výjimkou části páté, která nabývá účinnosti 1.10.2018.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 82/1998 Sb., 104/2013 Sb., 251/2016 Sb., 59/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v §8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vložení nového §5a v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
  • Změna zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů - účinnost od 1.10.2018.

Změny v ustanoveních:

Čl. VII - Přechodné ustanovení