58/1969 Sb. - Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem
ikona P
Číslo předpisu 58/1969 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 5. 6. 1969
Rozeslán dne 18. 6. 1969
Platnost od 18. 6. 1969
Účinnost od 1. 7. 1969
Platnost do 14. 5. 1998
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 40/1964 Sb., 82/1968 Sb.
Zrušen předpisem 82/1998 Sb.