234/2002 Sb. - Nález ÚS ze dne 30.4.2002 ve věci návrhu na zrušení §31 odst. 3 zákona č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
ikona P
Číslo předpisu 234/2002 Sb.
Částka 88
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 30. 4. 2002
Rozeslán dne 6. 6. 2002
Platnost od 6. 6. 2002
Účinnost od 6. 6. 2002
Novelizuje předpis 82/1998 Sb.