ikona Pikona R
38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 38/1994 Sb.
Částka 13
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 2. 1994
Rozeslán dne 21. 3. 1994
Platnost od 21. 3. 1994
Účinnost od 1. 4. 1994
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 455/1991 Sb.
Novelizován předpisem 310/2002 Sb., 357/2004 Sb., 413/2005 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 41/2009 Sb., 220/2009 Sb., 227/2009 Sb., 248/2011 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 89/1994 Sb., 332/2009 Sb., 210/2012 Sb.