332/2009 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/94 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 332/2009 Sb.
Částka 103
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 9. 2009
Rozeslán dne 25. 9. 2009
Platnost od 25. 9. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Platnost do 29. 6. 2012
Ruší předpis 89/1994 Sb.
Provádí předpis 38/1994 Sb.
Zrušen předpisem 210/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví k provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem:

  • Seznam vojenského materiálu,
  • vzor žádosti o vydání povolení,
  • seznam vojenského materiálu podle §14 odst. 3 zákona,
  • vzory žádostí o udělení licence,
  • rozsah informace o využívání licence, a
  • významný vojenský materiál.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem se zrušuje.

Účinnost 1.10.2009.