357/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/94 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 357/2004 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 5. 2004
Rozeslán dne 9. 6. 2004
Platnost od 9. 6. 2004
Účinnost od 9. 6. 2004
Novelizuje předpis 38/1994 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/ /1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
Změny v ustanoveních:

  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §12a,
  • §13, §14, §16, §17 (změny),
  • §21 včetně poznámky pod čarou č. 3a) - nové znění,
  • §23 (změny),
  • vkládá se nový §23a "Dohled celních orgánů".

Účinnost změn 9.6.2004.