210/2012 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
ikona P
Číslo předpisu 210/2012 Sb.
Částka 74
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 6. 2012
Rozeslán dne 19. 6. 2012
Platnost od 19. 6. 2012
Účinnost od 30. 6. 2012
Ruší předpis 332/2009 Sb.
Provádí předpis 38/1994 Sb.
Novelizován předpisem 85/2014 Sb., 48/2015 Sb., 308/2016 Sb., 171/2017 Sb., 31/2018 Sb., 159/2019 Sb., 346/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
Předmět právní úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. seznam vojenského materiálu,
  2. seznam významného vojenského materiálu,
  3. vzory žádostí o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem,
  4. vzory žádostí o udělení licence,
  5. rozsah informace o využívání licence,
  6. vzor žádosti o vydání certifikátu.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 332/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

Účinnost 30.6.2012.