89/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 89/1994 Sb.
Částka 30
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 4. 1994
Rozeslán dne 19. 5. 1994
Platnost od 19. 5. 1994
Účinnost od 19. 5. 1994
Platnost do 30. 9. 2009
Provádí předpis 38/1994 Sb.
Zrušen předpisem 332/2009 Sb.