ikona Pikona R
500/2004 Sb. - Správní řád

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
1 2 3 4 5
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5
500/2004 Sb. - Správní řád
ikona P
Číslo předpisu 500/2004 Sb.
Částka 174
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 6. 2004
Rozeslán dne 24. 9. 2004
Platnost od 24. 9. 2004
Účinnost od 1. 1. 2006
Ruší předpis 71/1967 Sb.
Novelizován předpisem 413/2005 Sb., 384/2008 Sb., 7/2009 Sb., 227/2009 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., 250/2014 Sb., 243/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 176/2018 Sb., 12/2020 Sb., 403/2020 Sb.
Prováděn předpisem 370/2005 Sb., 520/2005 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon Správní řád.
Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.
Tento zákon se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.
S účinností k 1.1.2006 se zrušuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
Účinnost 1.1.2006.