370/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
ikona P
Číslo předpisu 370/2005 Sb.
Částka 129
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 8. 2005
Rozeslán dne 26. 9. 2005
Platnost od 26. 9. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Provádí předpis 1/1993 Sb., 500/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád.
Nařízením vlády se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

Účinnost změn 1.1.2006.