520/2005 Sb. - Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
ikona P
Číslo předpisu 520/2005 Sb.
Částka 178
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 12. 2005
Rozeslán dne 28. 12. 2005
Platnost od 28. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Provádí předpis 500/2004 Sb.
Novelizován předpisem 112/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád.
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví rozsah hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a výši paušální částky nákladů řízení.

Účinnost 1.1.2006.