ikona Pikona R
104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

1 2 3 4 5
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5
104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
ikona P
Číslo předpisu 104/2013 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2013
Rozeslán dne 30. 4. 2013
Platnost od 30. 4. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Ruší předpis 258/2006 Sb.
Novelizován předpisem 77/2015 Sb., 55/2017 Sb., 57/2017 Sb., 178/2018 Sb., 287/2018 Sb., 111/2019 Sb., 315/2019 Sb., 333/2020 Sb., 220/2021 Sb., 261/2021 Sb., 422/2022 Sb., 349/2023 Sb.
Prováděn předpisem 68/2013 Sb. m. s., 361/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje postupy justičních, ústředních a jiných orgánů v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a postavení některých subjektů působících v této oblasti a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie.
Důležitá jsou i "Přechodná a závěrečná ustanovení" uvedená v §340 zákona.
Vyhláška č. 258/2006 Sb., kterou se stanoví vzor evropského zatýkacího rozkazu a vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2014.