258/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor evropského zatýkacího rozkazu a vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku
ikona P
Číslo předpisu 258/2006 Sb.
Částka 83
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 5. 2006
Rozeslán dne 5. 6. 2006
Platnost od 5. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 31. 12. 2013
Provádí předpis 141/1961 Sb.
Zrušen předpisem 104/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. vzor evropského zatýkacího rozkazu,
  2. vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku.

Vzor evropského zatýkacího rozkazu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Účinnost 1.7.2006.