57/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 57/2017 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2017
Rozeslán dne 3. 3. 2017
Platnost od 3. 3. 2017
Účinnost od 1. 5. 2017
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 293/1993 Sb., 218/2003 Sb., 104/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změny v §14, §83, §193, §203 až §205, §208, §210, §215 a §225 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33, §69, §76 (změny),
  • vkládá se nový §76b „Práva zadržené osoby“ včetně nadpisu,
  • §202 (změny),
  • vkládá se nový §466a včetně poznámky pod čarou č. 11.
 • Změna v §13a odst. 1 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §46 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.