ikona Pikona R
149/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
149/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
ikona P
Číslo předpisu 149/2003 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 4. 2003
Rozeslán dne 23. 5. 2003
Platnost od 23. 5. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §25 odst. 3 písm. a), §31 odst. 8 a §41, pokud jde o bod 4 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 282/1991 Sb., 368/1992 Sb., 289/1995 Sb.
Novelizován předpisem 387/2005 Sb., 444/2005 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 18/2012 Sb., 232/2013 Sb., 243/2016 Sb., 298/2016 Sb., 62/2017 Sb., 183/2017 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 29/2004 Sb., 393/2013 Sb., 132/2014 Sb.