387/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 387/2005 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 1. 10. 2005
Platnost od 1. 10. 2005
Účinnost od 31. 10. 2005
Novelizuje předpis 114/1992 Sb., 149/2003 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a
 2. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2, §3, §6 (změny),
  • vkládá se nový §6a,
  • §8 (změny),
  • vkládá se nový §18a "Národní seznam" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a,
  • vkládá se nový §21a "Překážky pro udělení licence" včetně nadpisu,
  • §24, §25, §27, §29 až §31, §33, §34, §40 (změny),
  • Příloha zákona se označuje jako "Příloha č. 1 k zákonu č. 149/2003 Sb.",
  • doplňují se přílohy č. 2 až č. 4.
 • Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  • V příloze k zákonu se v části "Chráněné krajinné oblasti," pod řádek Český kras, vkládá nový řádek, který zní:
   "Český les, nařízení vlády č. 70/2005 Sb., Přimda".

Účinnost změn 31.10.2005.