132/2014 Sb. - Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
ikona P
Číslo předpisu 132/2014 Sb.
Částka 57
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 7. 2014
Rozeslán dne 21. 7. 2014
Platnost od 21. 7. 2014
Účinnost od 1. 8. 2014
Provádí předpis 149/2003 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu, způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů, obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin, rozsah identifikačních údajů podle §2h odst. 1 zákona a podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a o velikosti těchto vzorků.