393/2013 Sb. - Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin
ikona P
Číslo předpisu 393/2013 Sb.
Částka 153
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 11. 2013
Rozeslán dne 6. 12. 2013
Platnost od 6. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 149/2003 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušný předpis Evropské a upravuje
    1. seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, a
    2. seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu.
  2. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Účinnost 1.1.2014.