342/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 342/2011 Sb.
Částka 121
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 10. 2011
Rozeslán dne 29. 11. 2011
Platnost od 29. 11. 2011
Účinnost od 29. 11. 2011
Platnost do 17. 10. 2016
Novelizuje předpis 120/2002 Sb.
Zrušen předpisem 324/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • v §1 odst. 1, §4 odst. 1, §4 odst. 2 písm. c), §7 odst. 4, §8, §12 odst. 1 a 8, §24 odst. 1 písm. k), §24 odst. 3 a 4, §27 písm. a) až c), §31a odst. 3, §32 odst. 1 písm. h) a v §35 odst. 3 písm. a) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2, §3, §3a, §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 23 - nové znění,
  • v §4 odst. 2 písm. a) a v §7 odst. 4 se slova "v příloze č. 2 nebo 3" nahrazují slovem "vyhláškou",
  • §7 (další změny),
  • §9, §11 (změny),
  • v §11 odst. 3, §16 odst. 2 písm. d) bodě 2, §19 úvodní části ustanovení, §20 odst. 1 písm. m) a v §32 odst. 3 se slova "v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto zákonu" nahrazují slovem "vyhláškou",
  • §11, §16 (další změny),
  • Přílohy č. 2 a č. 3 se zrušují a zároveň se zrušuje označení přílohy č. 1.

Účinnost změn 29.11.2011.