304/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek
ikona P
Číslo předpisu 304/2002 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 6. 2002
Rozeslán dne 9. 7. 2002
Platnost od 9. 7. 2002
Účinnost od 9. 7. 2002
Platnost do 17. 10. 2016
Provádí předpis 120/2002 Sb.
Zrušen předpisem 324/2016 Sb.