305/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
ikona P
Číslo předpisu 305/2002 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 6. 2002
Rozeslán dne 9. 7. 2002
Platnost od 9. 7. 2002
Účinnost od 9. 7. 2002
Platnost do 17. 10. 2016
Provádí předpis 120/2002 Sb.
Novelizován předpisem 382/2007 Sb.
Zrušen předpisem 324/2016 Sb.