5/2008 Sb. - Vyhláška o seznamu účinných látek
ikona P
Číslo předpisu 5/2008 Sb.
Částka 3
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 1. 2008
Rozeslán dne 23. 1. 2008
Platnost od 23. 1. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Poznámka k účinnosti Položka č. 2 přílohy k této vyhlášce nabývá účinnosti dnem 1.3.2009.
Platnost do 31. 12. 2008
Provádí předpis 120/2002 Sb.
Zrušen předpisem 297/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů.
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje seznam účinných látek. Látky zařazené do seznamu jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

Účinnost dnem 1.1. 2009, s výjimkou položky č. 2 přílohy k této vyhlášce, která nabývá účinnosti dnem 1.3. 2009.