343/2011 Sb. - Vyhláška o seznamu účinných látek
ikona P
Číslo předpisu 343/2011 Sb.
Částka 121
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 11. 2011
Rozeslán dne 29. 11. 2011
Platnost od 29. 11. 2011
Účinnost od 29. 11. 2011
Platnost do 17. 10. 2016
Provádí předpis 120/2002 Sb.
Novelizován předpisem 313/2012 Sb., 91/2013 Sb.
Zrušen předpisem 324/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů.

  1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje seznam účinných látek, seznam účinných látek s nízkým rizikem a specifické podmínky pro povolování a používání biocidních přípravků a biocidních přípravků s nízkým rizikem obsahujících danou účinnou látku.
  2. Účinné látky pro použití v biocidních přípravcích jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce a účinné látky pro použití v biocidních přípravcích s nízkým rizikem jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Účinnost 29.11.2011.